OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie, po uzgodnieniu: z Władzami Gminy, Dyrektorem Muzeum Miejskiego "Sztygarka" oraz Proboszczem parafii, podjęła uchwałę mającą na celu ufundowanie tablicy pamiątkowej, poświęconej:
"PAMIĘCI MIESZKŃCÓW STRZEMIESZYC WALCZĄCYCH O WOLNĄ POLSKĘ".
Radni Rady Dzielnicy zamontowali tablicę oraz podobnie jak w latach ubiegłych, wspólnie z mieszkańcami uporządkowali teren w okól pomnika i rozwiesili flagi państwowe. Zwróciliśmy się również do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wymianę skorodowanych masztów.
Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność: Władzom Miasta, Posłowi RP, instytucjom, szkołom, stowarzyszeniom, organizacjom oraz wszystkim mieszkańcom, którzy na różny sposób przyczynili się do uświetnienia tej wspaniałej uroczystości.
Chcieliśmy poprzez ten skromny dar naszych serc - oddać Hołd wszystkim Bohaterom poległym i więzionym za wolną Polskę oraz wszystkim Polkom i Polakom, którzy z narażeniem życia, w tych trudnych czasach niewoli, przekazywali Polską: wiarę, mowę, tradycję i kulturę.

prev next

Dożynki parafialne 2018

Na zaproszenie Koła Gospodyń w Strzemieszycach Wielkich - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy reprezentował Radę Dzielnicy podczas Uroczystej Mszy Świętej Dożynkowej, która odbyła się w Strzemieszyckiej Bazylice w dniu 15 sierpnia 2018r. Następnie zgromadzeni udali się do Remizy OSP w Strzemieszycach na dalsze świętowanie oraz poczęstunek. W uroczystości wzięli udział: Prezydent Miasta z Małżonką, Księża, Radna Krystyna Szaniawska, Dyrektor Saint - Gobain - Glass z Małżonką oraz Przedstawiciele lokalnych Stowarzyszeń i Organizacji.

prev next


SPOTKANIE RADNYCH RADY DZIELNICY Z DYREKTOREM MIEJSKIEGO MUZEUM "SZTYGARKA"

16 maja 2018 roku Radni Rady Dzielnicy spotkali się w biurze rady z Panem Arkadiuszem Rybakiem Dyrektorem Miejskiego Muzeum "Sztygarka" - celem spotkania były następujące sprawy:
- Planowane upamiętnienie Ofiar II Wojny Światowej , których szczątki przetwarzane były w procesach produkcyjnych w Zakładach Chemicznych STREM.
- Uporządkowanie i odnowienie pomników.
- Obchody 100 - LECIA ODZYZKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. .


KONTROLA CZYSTOŚCI I STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE DZIELNICY

Radni rady dzielnicy - dokonali kolejnej wiosennej kontroli czystości naszej dzielnicy oraz stanu technicznego urządzeń na placach zabaw i infrastruktury drogowej. Radni spotykali się również z mieszkańcami oraz przedstawicielami gminy w terenie i podejmowali wspólnie działania w celu rozwiązania trudnych spraw. Jedną z takich spraw był planowany remont ulicy Przełajka, gdzie po wieloletnich staraniach mieszkańców oraz rady dzielnicy - ruszyła w końcu naprawa tej drogi. Spotykaliśmy się również z mieszkańcami ulicy Stacyjnej w sprawie naprawy nawierzchni drogi - na odcinku od nr 20 do 32 oraz uporządkowania przyległego skweru. Kolejną trudną sprawą pilotowaną na prośbę mieszkańców przez radę dzielnicy od 2015 roku - był remont chodnika na ulicy Ofiar Katynia, na odcinku od ulicy Kozubka do Obrońców Pokoju, który po wielu trudnościach związanych z wycinką rosnących w pasie drogowym drzew został nareszcie wiosną br. zakończony.
Dokonaliśmy również kontroli wielu miejsc wskazanych przez mieszkańców oraz realizacji usuwania przez służby miejskie zgłaszanych usterek.
Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół a wszystkie uwagi przekazane zostały na piśmie za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej do odpowiednich jednostek organizacyjnych gminy Dąbrowa Górnicza celem naprawy.

prev next

AKCJA ZBIERANIA KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI 2017


Komisja Ochrony Środowiska oraz Zarząd Rady Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie, po raz kolejny przeprowadzili "Akcję zbierania kasztanów i żołędzi" - przeznaczonych na dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimowym.
W tegorocznej akcji, która objęta była Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych naszej dzielnicy, które zebrały razem ponad 2.5 tony kasztanów i żołędzi.
Wszystkie dzieci biorące udział w akcji otrzymały w szkołach pamiątkowe dyplomy , a najlepsza trzydziestka została zaproszona do siedziby Wspólnoty Leśnej w Sławkowie, gdzie leśnicy przeprowadzili tradycyjnie już pogadankę oraz konkurs przyrodniczy.
Radni Rady Dzielnicy ufundowali również poczęstunek - wspaniale pachnące pieczonki, oraz słodycze i napoje, który bardzo sprawnie rozdysponowały Panie z Koła Gospodyń..
Dla wszystkich zaproszonych dzieci przygotowane były prezenty, które ufundowali : Wydział Promocji, Wydział Ekologii
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy ufundował również nagrody dla dzieci , które zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej ze szkół.
Główną nagrodę odebrała dziewczynka z ZSP Nr 5 , która uzbierała 282 kg kasztanów i żołędzi.
Pragniemy podziękować wszystkim dzieciom biorącym udział w
w tegorocznej akcji za zaangażowanie oraz wszystkim, którzy pomogli nam, sprawnie przeprowadzić, tę wspaniałą lekcję poznawania lokalnej przyrody oraz kształtowania wrażliwości dzieci na potrzeby naszego bardzo zdegradowanego środowiska naturalnego.

prev next

OBCHODY 99 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


W przeddzień 11 listopada - Radni Rady Dzielnicy oraz Członkowie Akcji Katolickiej,po raz kolejny uporządkowali otoczenie w okół Pomnika, wzniesionego przez Mieszkańców Strzemieszyc w 1919 roku, w rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Naszą Ojczyznę
Uroczyste obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - rozpoczęła Msza Święta w Strzemieszyckiej Bazylice, w której uczestniczyli Przedstawiciele Stowarzyszeń i Organizacji oraz wielu Mieszkańców.
Następnie zgromadzeni w procesji przeszli pod Pomnik, gdzie po wspólnej modlitwie, Radni Rady Dzielnicy złożyli wiązankę z biało - czerwonych kwiatów z napisem na szarfie -
"CZEŚĆ POLEGŁYM ZA WOLNĄ POLSKĘ" oraz zapalili znicze.


Opracowanie planów adaptacyjnych.

W Dąbrowie Górniczej odbyły się kolejne warsztaty - dotyczące opracowania planów adaptacyjnych do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
Ministerstwo Środowiska podjęło inicjatywę by 44 miasta, w sposób analityczny oraz kompleksowy zbadały i zaplanowały swoje możliwości przystosowawcze do ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.
Plany powstaną we współpracy władz miasta i ekspertów zewnętrznych.

prev next

V Dąbrowski Budżet Partycypacyjny

28 września odbyło się kolejne spotkanie w ramach V edycji DBP w Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie, na którym omawiano 2 z pośród 6 projektów zakwalifikowanych do realizacji w naszej dzielnicy. Uczestnicy debaty spotkali się na skwerze przy ulicy Stacyjnej, gdzie omówiono pomysł zgłoszony do realizacji na tym terenie. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na fakt, że miasto planuje zagospodarowanie tego skweru. W związku z tym projekt zgłoszony z DBP nie powinien kolidować z planowaną w przyszłości przebudową skweru.
Drugim etapem dzisiejszego spotkania była wizja na terenie Parku " Grabocin" , gdzie już w tym roku ruszy budowa 1800 metrowego odcinka ścieżki rolkowo - rowerowej , która połączy ulicę Grabocińską oraz Chabrową.
Ponadto zamontowane zostaną 22 ławki oraz kosze na śmierci i na psie odchody.
Inwestycja ta będzie realizowana z IV edycji DBP - za realizacją której głosowała rekordowa liczba mieszkańców naszej dzielnicy - uzyskując rekordowy w historii DBP wynik 10045 punktów.
Tym razem zastanawialiśmy się jak najlepiej zagospodarować na Park "Grabocin" kolejną transze piniędzy wynegocjowaną w ramach tegorocznej V edycji DBP w kwocie 260 000 zl.
Dnia 9 października odbędzie się. kolejne spotkanie - tym razem na "Sroczych Górach", gdzie będziemy dyskutować nad kolejnym zgłoszonym pomysłem, który ma być realizowany na tym terenie.
Pragnę przypomnieć, ze na poprzednim spotkaniu omawialiśmy 3 pomysły:

1- Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej Filia Nr 8
2 - Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr. 4
3 - Montaż monitoringu w niebezpiecznych miejscach naszej dzielnicy.


ROZPOCZĘCIE BUDOWY NOWEGO SYSTEMU ODPYLANIA STALOWNI

Dnia 22 września 2017r. Zarząd ArcelorMittal Poland zaprosił na uroczyste rozpoczęcie budowy nowego systemu odpylania stalowni - Przedstawicieli wielu instytucji i środowisk min: Gminy Dąbrowa Górnicza , Rady Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie oraz lokalnych Stowarzyszeń.
Rozpoczęta za 100 milionów złotych inwestycja - przyczyni się do wyeliminowania szkodliwych emisji pyłów i gazów ze stalowni.
Z uwagą obserwować będziemy kolejne etapy realizacji tego tak ważnego dla naszego środowiska przedsięwzięcia, którego zakończenie planowane jest na koniec 2018 roku.
Dzisiejsze spotkanie zapoczątkowało kolejny etap budowania dobrych relacji między Zarządem ArcelorMittal a lokalną społecznością.

prev next

Uroczystość pod pomnikiem Partyzantów AK z "Oddziału o nazwie " Grupa Ordona"


Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej oraz Zarząd Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie- przygotowali w dniu 7 września 2017 r. uroczystość upamiętnienia 74 rocznicy zamordowania przez hitlerowców 33 Partyzantów Oddziału Armii Krajowej o nazwie "Grupa Ordona". W uroczystości wzięli udział: Prezydent Miasta Zbigniew Podraza, Dyrektor Miejskiego Muzeum "Sztygarka" Arkadiusz Rybak, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie Bogdan Banasik, Z- ca Przewodniczącego R. Dz. Adam Kopeć, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska R. Dz. Sławomir Haberka, Radny R. Dz. Marcin Młyński, Delegacja PCK na czele z Panią Prezes Koła Janiną Jaros, Delegacja Koła Gospodyń z Panią Prezes Janiną Świerczyna, Delegacja Akcji Katolickiej z Panią Prezes Barbarą Nowak, Delegacje ze wszystkich Strzemieszyckich Szkół oraz Członkowie Rodzin Pomordowanych Partyzantów. Uroczystość otworzył Pan Arkadiusz Rybak przypominając bohaterstwo Partyzantów. Głos zabrał również Prezydent Miasta , a następnie delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki z białych i czerwonych kwiatów.

prev next

OGŁOSZENIE

Dnia 20 czerwca 2017 o godz. 18.00 w Domu Przyjęć „Kolejarz” w Strzemieszycach Wielkich -  odbędzie się spotkanie informacyjne na temat instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła – każdy uczestnik  otrzyma darmową kalkulację i wycenę planowanej inwestycji.


SPOTKANIE DYREKCJI SAINT-GOBAIN Z MIESZKAŃCAMI

Dnia 9 maja 2017r. na zaproszenie Dyrekcji Firmy Saint - Gobain Inovative Materials - odbyło się spotkanie Przedstawicieli lokalnej społeczności z Kierownictwem Zakładów.
W czasie spotkania została zaprezentowana realizacja oraz dalsze plany modernizacji zakładów.
Szczególną uwagę zwrócono na sprawy dalszego ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz zmnijszenia natężenie hałasu.
Uważamy iż takie spotkania przyczynią się do poprawy wzajemnych relacji oraz wymiany uwag i doświadczeń.

prev next

Spotkanie mieszkańców z policją

Dnia 20 kwietnia 2017 r. w siedzibie PCK oddział Strzemieszyce odbyło się spotkanie z Policją pod hasłem - Poznaj Swojego Dzielnicowego , zorganizowane przez Dąbrowską Wspólnotę Samorządową oraz Prezesa OSP Strzemieszyce. W trakcie spotkania Policjanci przedstawili stan bezpieczeństwa w naszej dzielnicy oraz działania podejmowane na rzecz jego poprawy,  po czym  nastąpiła prezentacja Dzielnicowych. Następnym punktem programu była dyskusja w trakcie której Przewodniczący Zarządu Dzielnicy przedstawił kilka istotnych spraw zgłaszanych przez mieszkańców do Rady Dzielnicy tj.

- Zmiana organizacji ruchu przy stacji benzynowej Orlen- umożliwiający wyjazd w kierunku ulicy Majewskiego, o którą Rada Dzielnicy zwracała się w piśmie skierowanym do Komendanta Miejskiej Policji. oraz Władz Miejskich w Dąbrowie Górniczej wiosną 2016r.

- Zapobieganie powstawania dzikich wysypisk śmieci oraz ich likwidacja istniejących.

- Ograniczenie uciążliwości związanych z ruchem ciężkiego transportu samochodowego ulicami naszej dzielnicy.

- Udział Policji w zabezpieczaniu oraz organizacji imprez kulturalnych, która kontynuowana jest już od wielu lat..

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy zadeklarował dalszą współpracę z Policją i zaproponował spotkanie w siedzibie Rady Dzielnicy.

W dyskusji uczestniczyli również inni mieszkańcy.


prev next

Nowa edycja budżetu partycypacyjnego

Dnia 27 marca odbyło się pierwsze spotkanie w ramach V edycji D B P w Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Było to bardzo pracowite i owocne spotkanie. Mamy nadzieję że na  kolejne spotkania przyjdzie jeszcze więcej osób i wspólnie wypracujemy najbardziej trafne projekty.
prev next

Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA

16 września w dniu SPRZĄTANIA ŚWIATA , Zarząd Dzielnicy oraz Komisja Ekologii i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie, wspólnie ze wszystkimi szkołami znajdującymi się w naszej dzielnicy – zorganizowali akcję sprzątania Strzemieszyckich parków i skwerów, które niestety były bardzo zaśmiecone. Radni Rady Dzielnicy dostarczyli pobrane z Wydziału Ekologii i Rolnictwa UM worki i rękawice ochronne oraz wspólnie z Dyrektorami szkół ustalili  rejony do sprzątania. Sprzątaniem zostały objęte : Srocze Góry ,skwer na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Stacyjnej oraz tereny przy ulicy Grabocinskiej. Po zakończeniu sprzątania radni przewieźli wszystkie  worki w rejon ul Grabocinskiej , skąd po wcześniejszych ustaleniach z Albą zostały usunięte.

Radni Rady Dzielnicy pragną podziękować Dyrektorom szkół oraz Nauczycielom za sprawne przeprowadzenie tej szlachetnej i wychowawczej lekcji – pokazującej jak należy dbać o piękno naszej  wspólnej MTKI ZIEMI.

Chcemy przede wszystkim podziękować wszystkim Dzieciom za  bardzo świadome zaangażowanie w  tegoroczną akcję SPRZĄTANIA ŚWIATA.


prev next

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Pogórska Wola - Tworzeń.

W dniu 30 czerwca został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji  związanej z budową przedmiotowego gazociągu.
Postępowanie zostało wszczęte 14 lipca i obecnie trwa analiza merytoryczna przekazanego raportu oos. Informację o wszczęciu postępowania, RDOŚ w Krakowie przesłał do Urzędu Miasta z prośbą o jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Z obwieszczeniami i zawiadomieniami można również zapoznać się na stronach internetowych RDOŚ w Krakowie
http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia.

O terminie konsultacji społecznych organ poinformuje osobnym obwieszczeniem

PRZEKAZANIE ZESZYTÓW

Huta ArcelorMittal Poland przekazała za pośrednictwem Rady Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie do szkół podstawowych w Strzemieszycach 800 zeszytów. Przewodniczący Zarządu wręczył przedstawicielce Firmy podziękowanie za wsparcie organizacji Festynu Rodzinnego "DĄBROWA MÓWI NIE UZALEŻNIENIOM", który odbył się 8 września w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie.

prev next

OTWARCIE BIBLIOTEKI W STRZEMIESZYCACH

W dniu 7 września 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Filii Biblioteki Miejskiej Nr 8.

Dzielnica Strzemieszyce Wielkie doczekała się wspaniałego nowoczesnego Centrum Kultury, w którym swoje miejsce znajdą również miejscowe organizacje.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bogdan Banasik w imieniu Rady Dzielnicy podziękował Władzom Miasta, za modernizacje i przekazanie mieszkańcom tak wspaniałego obiektu oraz złożył Kierownictwu Placówki życzenia -dalszych wspaniałych osiągnięć w krzewieniu kultury i czytelnictwa - składając pamiątkowy puchar.

prev next

Wejście w życie ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Projekty uchwał.


Wręczenie Srebrnego Medalu WCM dla Firmy Saint - Gobain Inovative Materials

Przedstawiciele Rady Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie oraz lokalnych Stowarzyszeń uczestniczyli dnia 26 września w uroczystości wręczenia Srebrnego Medalu WCM dla Firmy Saint - Gobain Inovative Materials.
Przedstawiciele Dzielnicy w imieniu mieszkańców - pogratulowali Zarządowi i Załodze Firmy osiągniętego wyróżnienia oraz życzyli dalszego wspaniałego rozwoju.
Podziękowali również za otwarcie się Firmy na dialog i współpracę z mieszkańcami oraz wspieranie kultury - wręczając pamiątkowe podziękowanie oraz kwiaty.


Przewodniczący Zarządu Dzielnicy uczestniczył w uroczystości 36 -lecia działalności Stowarzyszenia Abstynentów Klub „Blok” z Dąbrowy Górniczej. Pragniemy zaznaczyć iż Zarząd Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie jako współorganizator festynów ‘ Dąbrowa Mówi Nie Uzależnieniom” zaprosił do współpracy w ramach tej tak bardzo potrzebnej imprezy Klub „Blok” , który zaprezentował mieszkańcom naszej dzielnicy , szeroką ofertę pomocy rodzinom i osobom dotkniętym uzależnieniem od alkoholu oraz innych używek. Ludzie działający w tej szlachetnej organizacji wyciągają swą pomocną dłoń do tych, którzy obarczeni ciężkim brzemieniem nałogu, sami nie są wstanie już się podnieść – dając im wiarę i nadzieję na powrót do normalnego życia.. Jak zwykle było rodzinnie i wesoło . Brawo dla organizatorów!!!


Akcja sprzątania świata

"Sprzątanie Świata Polska" - jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska.Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie oraz wszystkie szkoły naszej dzielnicy- kolejny raz włączyli się w akcję sprzątanie świata. Uczniowie naszych szkół posprzątali: Srocze Góry, Park przy Bazylice, Skwer na ulicy Stacyjnej oraz teren koło ZSP Nr 5. Radni Rady Dzielnicy koordynowali całą akcję - ustalając z Wydziałem Ekologii i Rolnictwa oraz szkołami,rejony do sprzątania,miejsca składowania i odbioru śmieci, dostarczyli do szkół worki na śmieci i rękawice ochronne, przetransportowali śmieci w ustalone z Albą miejsca.
Była to kolejna wspaniała edukacyjna lekcja dbałości o naszą bardzo zanieczyszczoną Planetę Ziemię.

prev next

KROCION0GI

Zarząd Dzielnicy informuje mieszkańców ul. Strzemieszyckiej od nr. 196 do 296 oraz nr. 223 u których na posesjach pojawiły się krocionogi, że dnia 24 o godzinie 9.00 Centrum Zarządzania Kryzysowego dokona oprysków na ww. posesjach. W przypadku opadów kolejnym terminem będzie poniedziałek 26 czerwca o godzinie 9.00.
Ponadto dnia 23 czerwca pracownicy UM dostarczą do skrzynek pocztowych tych posesji ulotki informacyjne oraz prześlą informuje SMS do osób, które udostępniły nr. telefonów.


Współdziałanie Radnych Rady z Dzielnicowym.

Dnia 28 kwietnia 2017r. Radni Rady Dzielnicy wspólnie z Dzielnicowym dokonali na  ulicach: Strzemieszyckiej, Puszkina oraz przyległych kontroli - mającej na celu sprawdzenie natężenia ruchu ciężkich samochodów ciężarowych tymi ulicami.
Kontrola ta była następstwem spotkania z przedstawicielami Policji w siedzibie PCK w Strzemieszycach w dniu 20 kwietnia br.na którym mieszkańcy skarżyli się na łamanie przepisów i nadmierną prędkość przejeżdżających ciężarówek.
Po zakończonej kontroli Dzielnicowy poinformował iż Policja zwiększy ilość patroli na tych ulicach.
Strony zadeklarowały dalszą współpracę w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i ustaliły zwiększenie częstotliwości spotkań w tym zakresie.

prev next


OGŁOSZENIE

Zarząd Dzielnicy informuję że porządek posiedzenia oraz projekty uchwał Rady Miejskiej - publikowane są na stronie B I P Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przed każdą Sesją Rady Miejskiej.


Zgłoszenie w sprawie uszkodzonych dróg


Wyszkubek

Dnia 23 lutego 2017r.  na zaproszenie Koła Gospodyń ze  Strzemieszycach Wielkich - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, miał zaszczyt uczestniczyć w pięknym wydarzeniu kulturalnym jakim był  „Wyszkubek ” , który odbył się w Domu Kultury w Ząbkowicach.

prev next

JUBILEUSZU 25 LECIA PCK

Dnia 25 lutego 2017r. na zaproszenia Prezes Koła PCK w Strzemieszycach Wielkich – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bogdan Banasik  oraz Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sławomir Haberka uczestniczyli w uroczystościach JUBILEUSZU 25 LECIA powstania Terenowego Koła PCK w Strzemieszycach. W czasie uroczystości przedstawiciele Rady Dzielnicy złożyli na ręce Pani Prezes upominki wraz z życzeniami. Obchody Jubileuszowe, uświetniła Msza Święta w  Strzemieszyckiej Bazylice, skąd uczestnicy przejechali  do Domu Kultury w Ząbkowicach na dalszą część wspaniale przygotowanej uroczystości.

prev next

Święto Odzyskania Niepodległości.

W przeddzień Święta Odzyskania. Niepodległości Radni Rady Dzielnicy. Strzemieszyce Wielkie. - uporządkowali teren wokół pomnika przy ul. Majewskiego - pomalowano maszty, przycięto zieleń oraz wywieszono flagi. 
W dniu 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyła się w naszej Bazylice Uroczysta Msza Święta z udziałem przedstawicieli wielu stowarzyszeń i organizacji z naszej dzielnicy. Młodzież przedstawiła naszą trudną historię - czasy zaborów oraz czas walki o WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ .
Następnie zgromadzeni udali się w procesji pod pomnik - gdzie Ksiądz Proboszcz oraz zgromadzeni oddali cześć anonimowym Bohaterom , którzy oddali swoje życie za RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, Na zakończenie przedstawiciele Rady Dzielnicy złożyli wieniec z biało - czerwonych kwiatów i zapalili znicze.

prev next

PRZYSTANEK BIBLIOTEKA


1 lipca br.odbył się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej przy H P R nr 4 -zorganizowany przez Filię Biblioteki Miejskiej nr 8 kolejny obfitujący w wiele gier i zabaw  PRZYSTANEK BIBLIOTEKA. Zarząd Dzielnicy kolejny już raz zaangażował się w organizację tej imprezy, oferując pomoc w uzyskaniu zgody na jej przeprowadzenie  u Prezesa Spółdzielni oraz ufundował  część nagród dla dzieci. Przedstawiliśmy także mieszkańcom koncepcję Parku Grabocin. wypracowaną w czasie konsultacji społecznych przeprowadzonych w naszej dzielnicy wiosną br. Zamieszczone zdjęcia przedstawiają przygotowania do imprezy.

prev next

Wizyta w zakładzie Saint-Gobain.

Dnia 11 sierpnia br. Dyrekcja  Zakładów Saint - Gobain Innovative Materials Polska zorganizowała spotkanie Zarządu  Firmy z  przedstawicielami: Rady Miejskiej , Rady Dzielnicy , stowarzyszeń i organizacji  działających na terenie naszej dzielnicy .

Celem spotkania było zapoznanie zebranych z działalnością zakładów oraz  planami rozwoju. Szczególną uwagę zebranych zwróciły tematy związane z bezpieczeństwem ekologicznym, dalszym ograniczeniem emisji oraz  zmniejszenie natężenia  hałasu. Przedstawicielom zakładów zależało także na nawiązaniu dobrych relacji z mieszkańcami . Omówiono także dotychczasową współpracę na niwie działalności kulturalnej – wymieniono min. wspierania Pikniku Rodzinnego ,, MAMA TATA I JA ”. Pragniemy poinformować, że współpraca firmy z organizatorami naszej imprezy trwa już kilkanaście lat.

Na początku br. na zaproszenie Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska w biurze Rady Dzielnicy  miało miejsce bardzo owocne spotkanie w którym  ze strony Firmy Saint – Gobain uczestniczyli   Dyrektorzy Produkcji , Dyrektor Inwestycji , Specjalista do spraw ekologii . Radę reprezentował Przewodniczący Zarządu Dzielnicy oraz Komisja Ekologii i ochrony Środowiska w pełnym składzie. Spotkanie trwało około 3 godzin, a dyskusja była bardzo rzeczowa i merytoryczna , gdyż obie strony były bardzo dobrze przygotowane do dyskusji  w czasie której padło wiele pytań, odpowiedzi i  deklaracji. Stwierdzono ponad to że spotkania tego typu powinny odbywać się cyklicznie w celu budowania wzajemnego zaufania i dobrosąsiedzkich relacji.

prev next
Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie