Strona BIP urzędu Dąbrowy Górniczej

http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx


Strona BIP aktów prawnych z połwołania Rady Dzielnicy

http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=17036


Strona BIP wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie

http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5971&ident=71832

 
 
Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie