Początki Rady


Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie . Strzemieszyc  znalazło się pod wnioskiem o utworzenie Rady Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie.


13 lutego 2014 roku Bogdan Banasik, Edyta Lorenc Trąba i Krzysztof Markowski złożyli podpisany przez ponad 1200 mieszkańców wniosek o utworzenie Rady Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Osoby te były przedstawicielami Komitetu Mieszkańców do Spraw Powołania Rady Dzielnicy, który tworzyły osoby zbierające podpisy poparcia dla inicjatywy powołania rady.

Na powołanie rady czekało wielu mieszkańców naszej dzielnicy. Strzemieszyczanie chcieli mieć swój głos w rozmowach z władzami miasta. Pragnęli również doprowadzić do dostrzeżenia wielu, dotychczas spychanych na margines, problemów dotyczących Strzemieszyc.– Dlatego też konieczne jest złożenie podziękowania na ręce wszystkich mieszkańców Strzemieszyc Wielkich, bo każdy podpis stanowił krok do osiągnięcia wspólnego celu jakim jest nasze wspólne dobro. Mam nadzieje, że zaangażowanie i zapał nie opuści nas i doprowadzimy z sukcesem do końca to co rozpoczęliśmy, a wszyscy mieszkańcy nadal będą wykazywali tyle determinacji co w dniu dzisiejszym – mówił Bogdan Banasik. 

Poniżej prezentujemy najważniejsze dokumenty związane z powołaniem Rady Dzielnicy Strzemieszyce

Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie